Tanıtım TabList plugin tanıtımı, Tab menüsü yapma

apoG

Rabisu
Katılım
22 Ağu 2020
Mesajlar
9
En iyi cevaplar
0
Puanları
40
Ödüller
2
Merhaba bugün size Tab plugininin ne işe yaradığını, Ve nasıl kullanabileceğiniz göstereceğim.

-Tab ile tab menüsü yapabilirsiniz. (Görsel Örnektir.)


2021-03-02_21.13.05.png


Şimdi gelin nasıl kullanılacağına geçelim. İlk olarak animasyonlar, Yazıların sıra sıra olucağı durumu yazmalıyız. Mesela kırmızı renginden altın rengine geçmesini istiyorsak bunu " &4Rabisu &6Rabisu" Şeklinde yapmalıyız. Eğer animasyonlarınızın hızını değiştirmek isterseniz Aşşağıdaki " interval " kısmını değiştirebilirsiniz. Aşşağıdaki kodlara bakarak mantığı biraz daha kavrayabilirsiniz.

Kod:
animations:
 tablist:
  # Text changing interval in milliseconds (ticks).
  interval: 60

  # Display the text randomly?
  random: true

  # The list of texts that will appear
  texts:
  - "&b&lTuranköy"
  - "&6&lTuranköy"
  - "&4&lTuranköy"
  - "&9&lTuranköy"
  - "&a&lTuranköy"
  - "&e&lTuranköy"
  - "&5&lTuranköy"
  - "&b&lTuranköy"
  - "&6&lTuranköy"
  - "&4&lTuranköy"
  - "&9&lTuranköy"
  - "&a&lTuranköy"
  - "&e&lTuranköy"
  - "&5&lTuranköy"
  - "&b&lTuranköy"
  - "&6&lTuranköy"
  - "&4&lTuranköy"
  - "&9&lTuranköy"
  - "&a&lTuranköy"
  - "&e&lTuranköy"
  - "&5&lTuranköy"
  - "&b&lTuranköy"

 welcome:
  interval: 200
  texts:
  - "&cH"
  - "&cHo"
  - "&cHoş"
  - "&cHoş"
  - "&cHoşg"
  - "&cHoşge"
  - "&choşgeld"
  - "&choşgeldi"
  - "&7hoşgeldin"
  - "&4hoşgeldin"
  - "&aHoşgeldi"
  - "&bHoşgeld"
  - "&9Hoşgel"
  - "&fhoşg"
  - "&fhoşg"
  - "&fhoş"
  - "&fho"
  - "&fho"
  - "&fh"
  - "&fh"
  - "&f "
  - "&f"

 website:
  interval: 200
  texts:
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&6&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"
  - "&f&o Turanköy"

Tablist pluginimizin animasyonlarını yaptıktan sonra kendisini yapmaya geçelim. Bunun için Tablist.yml dosyasını açmalı ve düzenlemeliyiz. Aşşağıda kodlar var ve üst kısımlarında başında "#" olucak şekilde satırlar var. bu türkçe satırlar düzenleme yapmanıza yardım edicek. Önemsiz olduğunu düşündüğüm satırları çevirmedim, aynı opsiyonun zibilyonu.... Neyse, bir özelliği açıp kapatmak isterseniz eğer, "enabled" Kısmının yanındaki değerleri değiştirmelisiniz. Bu değerler Evet için "true" Hayır için "false" olarak belirlenmiştir. Siz kendi isteğinize ve ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiz. Animasyonları tablistte kullanmak için ise yapmanız gerekenler, aşşağıdaki kodda belirtilmiştir.

Kod:
# Tablist başlık & Animasyonları

# Available placeholders: https://github.com/montlikadani/TabList/wiki/Placeholders
# Available symbols: https://github.com/montlikadani/TabList/wiki/Symbols

#%anim:animasyonİsmi% Şeklinde animasyonları kullanabilirsiniz. !

# 

# Tab menüsünü bütün oyuncular görsünmü ? (Header & footer)
enabled: true

# Bu dosyası editleyince ./Tablist reload yada /restart yazmayı unutöa
# Eğer dosya çakışırsa otomatik olarak silinir.
remember-toggled-tablist-to-file: true

# Oyuncu izleme menüsündeyken tab menüsünü aç ? 
# Requires Essentials, CMI or SuperVanish plugin!
hide-tab-when-player-vanished: false

# Bu dünyalarda tab menüsü gözükmez
disabled-worlds:
- "world1"
- "worldTest"

# Bu oyuncular için tablist gözükmiyecektir
blacklisted-players:
#- myname

# Özel değişkenler yeniden yerleştirilicektir.
# Bu, aynı içeriğe sahip çok sayıda satır oluştururken kullanışlıdır.
# Usage: <NameOfPlaceholder>: "&6Text..."
custom-variables:
 <name>: "&5&o%player%"
 <lines>: "&5&m======================"

# Tab update time interval. (In ticks!)
# Set to 0 to disable tab refreshing.
interval: 4

# Aşşağıdaki Header ve footer yazan alanlar tablist menünüzü oluşturacağınız alandır.
# Animation placeholders won't be affected.
random: false

header:
- "<lines>\n%anim:tablist%"
- "&7<75> %anim:welcome% %player%&c!&7 <74>\n&6Ping:&r %ping%&7ms"
- "&8<1>&7 kullanılan ram, max:&e %server-ram-max%"
- "%memory_bar%"
- " &e%server-ram-used%     %server-ram-free%"

footer:
- "<13>&e&l Turanköy halkı:&6 %online-players%&7/&6%max-players%"
- "&7<28> %anim:website%&7:&2 &n&7 <28>\n<lines>"

# Defines per world tablist for different worlds
# You can separate worlds with ", " to show tablist in that worlds
# You can create as many worlds you want
per-world:
 my_nether, otherWorld: # you can add multiple worlds here
  header: "&3This is a per world plugin %anim:tablist%&3."
  footer: "&6World:&7 %world%"

 justWorld:
  header: "%anim:perWorld%"
  footer: "&6World:&7 %world%"

  # s
  per-player:
   playerName:
    header: "&3This is a per player plugin %anim:tablist%&3."
    footer:
    - "&6World:&7 %world%"
    - "&aPlayer:&8 %player%"

 testWorld:
  # Yalnızca yuakrıdaki dünya için liste tanımlar
  # RVault plugini gerektirir!
  per-group:
   groupName:
    header: "&3This is a per group plugin %anim:tablist%&3."
    footer:
    - "&6World:&7 %world%"
    - "&aGroup:&8 %vault_rank%"

# Defines per-permission tablist
# Any player/group have tablist.name permission node will use the set of tab header/footer.
permissions:
 '1':
  header:
  - "%anim:tablist%"
  - ""
  - "&7<57> &2%player%"
 node2:
  header: "%anim:tablist%"
  footer:
  - "&c+++++++++++++++"
  - "&a%player%, &e%world%"
  - "&c+++++++++++++++"

# Defines per player handled tablist
per-player:
 testplayer:
  header: "%anim:perPlayer%"
  footer: "<lines>"

# Defines per-grouped tablist for players.
# Requires Vault plugin!
per-group:
 vaultGroup:
  header: "%anim:perGroupHead%"
  footer: "%anim:perGroupFoot%"

Pluginin kendisini türkçeleştirmek ister iseniz eğer Messages.yml dosyasını düzenlemelisiniz. Fakat ben sizi bu zahmetten kurtarıyorum ve türkçe .yml dosyasını buraya bırakıyorum.

Kod:
reload-config: '&aPlugin başarıyla yenilendi!'
no-permission: '&cBunun için yetkin yok!&7 (%perm%)'
unknown-sub-command: '&cBilinmeyen Komut&7 %subcmd%&c.'
no-console: '&c''&7/%command%&c'' Komutu sadece oyun içinde kullanılabilir.'
set-group:
 meta-could-not-be-empty: '&cBu prefix kullanımda olmamalıdır'
 meta-set: '&aYou have set meta for&e %team%&a, with this:&r %meta%'
 priority-must-be-number: '&cBir sayı olmalı!'
 not-found: '&cBu takım %team%&c bulunamadı.'
 removed: '&c%team%&c İsimli takım silindi'
toggle:
 console-usage: '&cUse: &7/%command% <player/all>'
 enabled: '&aTab başarıyla açıldı.'
 disabled: '&cTab başarıyla kapatıldı.'
 no-player: '&cSunucuda hiç oyuncu yok.'
 player-not-found: '&c%player%&c Bulunamadı'
fake-player:
 added: '&a%name%&a İsimli fake oyuncu eklenmiştir'
 removed: '&cFake oyuncu %name%&c silinmiştir'
 already-added: '&c%name%&c isimli fake oyuncu zaten eklenmiş.'
 not-exists: '&cBu oyuncuda bir fake player yok.'
 no-fake-player: '&cHiç fake player yok.'
 disabled: '&cFake oyuncu özelliği kapatıldı. Lütfen Config.yml dosyasından aç'
 ping-can-not-be-less: '&cThe ping amount should be highest than&e %amount%&c or
  the value is not a number.'
 list:
 - '&cFake players&7 (&e%amount%&7):'
 - '&r%fake-players%'
chat-messages:
- '&7/%command% reload&6 - Eklentiyi yeniler.'
- '&7/%command% toggle [player/all]&6 - Tab menüsünü açar/kapatır'
- '&7/%command% group/player <name> prefix <prefix>&6 - Grup prefixi belirler.'
- '&7/%command% group/player <name> suffix <suffix>&6 - Grup Suffixi belirler.'
- '&7/%command% group/player <name> remove&6 - Removes the given group entirely.'
- '&7/%command% fakeplayers add/remove <name>&6 - Bir fake player Oluşturma/Silme'
- '&7/%command% fakeplayers list&6 - Bütün fake playerları listeler'
- '&7/%command% fakeplayers rename <oldName> <newName>&6 - Fake oyuncuyu yeniden adlandırır.'
- '&7/%command% fakeplayers setdisplayname <name> <displayName>&6 - Fake oyuncuya Display atar.'
- '&7/%command% fakeplayers setskin <name> <skinUUID>&6 Fake oyuncuya skin atar.'

İyi günler İyi forumlar
 
Üst